A. S. R. Prinţesa Maria Postcard
Edit. C. Sfetea, Bucurestį, Foto: Julietta