A. S. R. Prinţul Mircea Postcard
Edit. C. Sfetea, Bucerestį / Foto: Julietta