Prinţul Mircea Postcard
Edit C.Sfetea Bucuresţi  Foto:Julietta