Queen Marie at Bayreuth
Prinzessin Kyre-Kyril v. Russland,  Königin Maria v. Jugoslavien
Königin Maria v. Rumänien,  Prinzessin Ileana v. Rumänien
Courtesy of Gordon Hawksley