M. S. Regina Maria Postcard
Edit. C.Sfetea, Bucurestį       Julietta Fotograful / Curţei Regale