Regina Elisabeta by Mihail Menelas Simonidi
from 300 de pictori Romāni - dicţionar de pictură romanească modernă, NOI Media Print, Bucureşti, 2007